10.02.2016

Dana 10.02.2016. godine u prostorijama JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ održan sastanak predstavnika JU „Kantonalni centar za socijalni rad“, Župe Milano, NVO „Sprofondo,“ „Doma za djecu bez roditeljskog staranja“ i SOS „ Kinderdorfa“. Na sastanku se razgovaralo o  nastavku  realizacije projekata;

 

29.01.2016

Dana 25, 26 i 27. januara 2016 godine , članovi Mobilnog tima prisustvovali radionici organiziranoj u hotelu Bjelašnica, na temu „Jačanje nacionalnog i regionalnog krivičnopravnog odgovora trgovine djecom na zapadnom Balkanu". Radionica je predstavljala nastavak radionice održane u martu 2015 godine na Jahorini na istu temu.

 


 

 

21.01.2015

Na osnovu člana 8. stav 1., člana 18. stav 1. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik BiH br. 39/14), odredbi Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II. dio B. Zakona o javnim nabavkama i Plana nabavki za 2016. godinu, donijeta je odluka o pokretanju postupka javne nabavke "Osiguranja lica i imovine i vozila za potrebe JU"Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo".

Poziv za dostavu ponuda sa tenderskom dokumentacijom može se preuzeti na linku Javne nabavke.

 


20.01.2016

Dana 20.01.2016 godine, u prostorijama JU"Kantonalni centar za socijalni rad" održan je sastanak predstavnika Ministarstva za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, KJU "Gerontološki centar" i Kantonalni centar. Tema sastanka, Analiza rada Gerontološkog centra i Kantonalnog centra u postupcima smještaja starijih lica u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Kantona Sarajevo - Prečišćeni tekst.

 


 

20.01.2016

Dana 20.01.2016 godine u prostorijama JU"Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo održan je sastanak kome su prisustvovali predstavnici: Ministarstva ljudskih prava i izbjeglica, Ministarstva za rad socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, KJU Doma za djecu bez roditeljskog staranja i Kantonalnog centra.

 


 

08.01.2016

Dana 08.01.2016.g. u prostorijama JU Kantonalni centar za socijalni rad održan je sastanak predstavnika Centra sa predstavnicima Klliničkog centra Univerziteta u Sarajevo, Klinike za psihijatriju, Zavoda za bolesti ovisnost i centara za mentalno zdravlje. Sastanak je upriličen povodom sve učestalijih problema u radu sa maloljetnicima u sukobu sa zakonom, a koji istovremeno eksperimetišu sa opojnim sredstvima, što u konačnici rezultira pojavom psihičkih problema, nasilnog ponašanja i drugih vrsta devijacija....

 

31.12.2015

Dana 29.12.2015.godine Direkror JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ posjetio je na području Tuzlanskog Kantona organizacije i institucije u kojima se na smještaju nalaze djeca i odrasle osobe sa područja Kanona Sarajevo.

 

 

31.12.2015

Dana 31.12.2015.godine uposlenici JU Kantonalni centar za socijalni rad - "Mobilni tim za prevenciju prosjačenja" podjelili su 50 paketića sa prehrambenim i higijeskim artiklima djeci u riziku. Paketiće za djecu donirani su od strane DM drogerie marketi. Zahvaljujemo se predstavnicima DM drogerie marketi na razumjevanju potreba ove populacije djece. Za većinu njih ovo je jedinstvena prilika da se kao i druga djeca raduju novogodišnjim praznicima.


 

28.12.2015

Da su stara lica bez porodičnog staranja na području Kantona Sarajevo jedna od najvulnerabilnijih kategorija građana i da je njihovo evidentiranje po prijavi komšija od iznimne važnosti za spašavanje njihovih života potvrđuje i slučaj T.D.


22.12.2015

Dana 22.12.2015 g , sa početkom u 13 h u naselju Velika aleja ulica Karla Maya bb predstavnici - članovi Mobilnog tima JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo u partnerstvu sa NVO „NARKO-NE su posjetili tri Romske porodice. Posjeti porodicama pridružio se Djed mraz koji je tom prilikom uručio novogodišnje paketiće za 26 djece koja žive u ovim prodicama. Kako bi uljepšali predstojeće praznike njihovim porodicama koje žive u vrlo teškim uslovima predstavnici Centra i NARKO NE uručili su pakete hrane.

 

 


21.12.2015

IMG 3917Danas je Direktoru JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo Adnanu Podži, direktorica programa CRS-a BiH Sanela Imamović uručila opremu (Računar, skener, printer) koju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH putem implementing parntera – CRS-a pruža institucijama i organizacijama uključenim u sistem prihvata integracije državljana BiH koji se vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o readmisiji, a u cilju njihovog aktivnogu uključivanja u sistem. Sredstva za realizaciju Projekta „Integrirani program podrške za reintegriranje povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“ obezbjedila je Vlada Švicarske i Vlada Kneževine Lihtenštajn.

 

 


 

08.12.2015

 

Danas je u organizaciji Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ održan Okrugli sto na temu „Uloga organa starateljstva u provedbi Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku“.

 


 

02.12.2015

Dana 02.12.2015.godine u prostorijama JU “Kantonalni centar za socijalni rad” održan je sastanak neformalne mreže profesionalaca. Sastanku su prisustvovali predstavnici KJU Disciplinskog centar za maloljetnike, Ministarstva zdravstva KS, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS, Mup-a KS, Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS, predstavnici NVO kao i predstavnici Općina.

 

 


06.11.2015

 

O hraniteljstvu (smještaj djece u druge porodice) u emisiji TV1 - “Ja biram goste” koju uređuje i vodi Selma Avdić Hajrović, diplomirana socijalna radnica i magistar nauka iz oblasti roda, razgovarat će Azra Mulaomerović iz Ministarstva rada i socijalne politike KS, Edina Mahmutović, psihologinja i psihoterapeutkinja, Aleksandra Babić Golubović iz organizacije Hope and Homes for Children i hraniteljica Maida Džaferović.

Učesnici emisije problematizirat će institut hraniteljstva sa više aspekata. Bit će riječi o motivaciji građana za prihvat i brigu o djeci bez roditeljskog staranja , o tome kako postati hranitelj, šta nosi obaveza hranitelja, ko su najčešće djeca koja trebaju porodicu, i druga pitanja od važnosti za razvijanje hraniteljstva.

 

30.10.2015

 

Dana 30.10.2015 godine direktor JU"Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, primio je predstavnike SUMERO. Na sastanku kome su prisustvovali i predstavnici USAID-a, predstavnici SUMERO upoznali su direktora sa projektnim aktivnostima koje realiziraju u posljednjih nekoliko godina.

 


30.10.2015

Dobra saradnja između Hitne pomoći i Centra za socijalni rad nephodna u prevenciji teških posljedica nasilja u porodicama

Dogovori vezani za izradu i potpisivanje Protokola o saradnji između Javne ustanove Zavoda za hitnu medicinsku pomoć i  Kantonalnog centra za socijalni rad bili su tema današnjeg sastanka, održanog na inicijativu ministrice zdravstva Kantona Sarajevo Emire Tanović – Mikulec, sa direktorima ovih ustanova Senom Softić – Taljanović i Adnanom PodžomViše o tome: http://www.ks.gov.ba/aktuelnosti/novosti/dobra-saradnja-izmedu-hitne-pomoci-i-centra-za

 

 


27.10.2015

Danas se Direktor JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ u prostorijama Centra, sastao sa predstavnicima SOS – Kinderdorf International, Amirom Omanovićem direktorom Nacionalnog ureda i Sinišom Baljo.

 


 

23.10.2015

Obilježen je 24.oktobar, dan Centra, datum kada je prije 57 godina osnovan prvi Centar za socijalni rad u BiH (odmah po osnivanju prvih centara za socijalni rad u Beoradu i Zagrebu). Bio je to Centar za socijalni rad općine Centar. Pedeset sedam godina poslije Centrar za socijalni rad općine Centar zajedno sa ostalim Centrima za socijalni rad na području grada Sarajeva, koji su osnivani jedan za drugim (Centar za socijalni rad Novo Sarajevo, pa Novi Grad, Ilidža i tako redom) prerastao je JU"Kantonalni centar za socijalni rad".  

 


18.10.2015

U povodu obilježavanja 18. oktobra Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima uposlenici Službe za pravne poslove koordinaciju i informisanje, imlementirali su projekat „Edukacijom do prevencije: Rad sa djecom, roditeljima i profesionalcima“.

 

 


 

16.10.2015

Direktor Adnan Podžo sa saradnicima, u prostorijama JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ održao je sastanak s Taibom Delalićem, Pomoćnikom načelnika općine Novi grad za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo i Mirelom Bubalo, Stručnom saradnicom u kabinetu općinskog načelnika.

 

 


09.10.2015

Dječija nedjelja u Kantonu Sarajevo - Promocija hraniteljstva

U okviru Manifestacije Dječija nedjelja u Kantonu Sarajevo JU Kantonalni centar za socijalni rad implementira Projekat Promocija hraniteljstva. Kao projektna aktivnost realizovana je ulična promocija hraniteljstva i tom prilikom su građanima podijeljeni informativni letci i građani informisani o osnovnim pojmovima hraniteljstva, potrebama djece bez roditeljskog staranja, njihovim pravima i obavezi društva da zaštiti ovu najranjiviju kategoriju djece. Promocija je realizovana dana 09.10.2015.g. na platou ispred Katedrale, u periodu od 11,00-14,00. U promociji su učestvovali zaposlenici JU Kantonalni centar za socijalni rad i Hope and Homes for Children.

 

07.10.2015

DJ nedjelja
Obilježavanje „Dječije nedjelje“ u Kantonu Sarajevo realizira se prigodnim manifestacijama namjenjenim djeci i porodicama u Kantonu Sarajevo od 05.10.-10.10.2015.godine pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

 

 


07.10.2015

Danas je u prostorijama JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo potpisan Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji između Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i JU „Kantonalni centar za socijalni rad. “

 


 

01.09.2015

 

Upravni odbor JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo je na 10.sjednici održanoj 20.08.2015 godine – donio odluku o imenovanju Direktora Centra. Za direktora, na mandatni period od 4 godine imenovan je Adnan Podžo, magistar nauka iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja.

Vlada Kantona Sarajevo na 16 sjednici održanoj 27.08.2015 godine dala je saglasnost na odluku Upravnog odbora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo.

 


 

25.08.2015

U sklopu međunarodne konferencije TiSSA čiji domaćin je bio Fakultet političkih nauka Sarajevo, grupa učesnika konferencije (studenti doktorskih studija iz oblasti socijalnog rada, akademski radnici i istraživači) posjetila je JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo. Predstavnici Centra upoznali su goste sa djelatnošću i organizacijom rada Centra. Gosti su pokazali naročito interes za praktična iskustva iz oblasti zaštite djece, zaštite od nasilja u porodici, kao i finansiranje rada Centra. strelica

 

 

 

 

06.08.2015

J A V N I    K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove „Kantonalni centar za socijalni rad“

   Opis pozicije direktora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“: direktor organizuje i rukovodi radom Centra; zastupa i predstavlja Centar prema trećim licima; predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Centar osnovan; predlaže Upravnom odboru unutrašnju organizaciju i sistematizaciju poslova; predlaže Upravnom odboru planove rada i razvoja; izvršava odluke Upravnog odbora; odlučuje o pravima i obavezama zaposlenika iz radnog odnosa u skladu sa relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima; podnosi Upravnom odboru Izvještaj o ukupnom poslovanju Centra kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju Centra; vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, aktima Osnivača i Pravilima....

strelica

 

 

09.07.2015

Mevludin Avdić, V.D. Direktora JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo, u saradnji sa Udruženjem „Centar za kreativno odrastanje“ uručio je u prostorijama Centra zahvalnice kompanijama koje su od 2008 godine putem „Centra za kreativno odrastanje“ obezbjeđivale stipendije djeci iz porodica u stanju socijalne potrebe. strelica

 


 

 

11.06.2015

OBAVJEŠTENJE - Poništava se Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Kantonalni centar za socijalni rad“

 

 

 27.05.2015

obavijest
OBAVJEŠTENJE GRAĐANIMA

UREDBOM O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA GRIJANJA (u daljem tekstu Uredba “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/05 i 07/08, 37/13), priznaje se pravo na subvencioniranje troškova grijanja za pet mjeseci (januar, februar, mart, novembar i decembar).

 

 


 

Od 18.05.2015.godine do 22.05.2015.godine dva zaposlenika Centra prisustvovala radionici koju je Save the Children organizirao u Tirani. Učesnici radionice su analizirali rezultate Projekta LYRA u 2014.godini. U analizi izvještaja o realizaciji projekta akcenat je stavljen na mlade romske aktiviste i aktivnosti poduzimane u 2014.godine na: lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou na zaštiti romske populacije i socijalnoj inkluziji. Predstavnici Centra su imali priliku posjetiti Ministarstvo za socijalnu politiku Albanije i Američku Ambasadu u Albaniji. Tokom posjete predstavnici Centra su upoznali domaćine sa metodama rada i rezultatima ostvarenim u radu od formiranja Mobilnog tima do danas.

Informacija o učešću na finalnoj prezentaciji LYRA projekta koja se odrzavala od 18.05.2015 do 22.05.2015. godine u Tirani

 MT 14MT17

 


16.05.2015

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA "JU KANTONALNI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD" SARAJEVO

  


 

 

12.05.2015

 

Premijer Vlade Kantona Sposjeta sl2arajevo Elmedin Konaković, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Karolina Karačić i ministar obrazovanja, nauke i mladih Elvir Kazazović posjetili su naš Centar. Razgovaralo se o djelatnosti Centra, pravima, mjerama i uslugama koje Centar pruža korisnicima, te problemima sa kojima se suočavaju zaposlenici u izvršavanju osnovnih ciljeva i zadataka Centra. U cilju unapređenja kvaliteta mjera i usluga koje Centar pruža građanima Kantona Sarajevo, identificirano je nekoliko važnijih aktivnosti na kojima će, na inicijativu Centra, a putem resornog ministarstva Vlada Kantona Sarajevo raditi.

 

 


21.04.2015

Dana 21.04. 2015.godine  u službenoj posjeti JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo bili su direktori Službi socijalne zaštite općina Lulea, Kalix, Roberstors, Overtornea i Jokkmokk¸koje su u sastavu  regije  Norrbotten/ Sjeverna Švedska.  Tema razgovora bila je razmjena iskustava i informacija o: nadležnostima, djelatnosti,  standardima  rada, uvjetima rada, kadrovskoj strukturi, korisnicima, postupci u radu sa kategorijama korisnika ...... Gosti iz Švedske su izrazili želju za daljom saradnjom i zadovoljstvo posjetom. 

 

 


 

17.04.2015

Dana 17.04. 2015.godine, JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo posjetila je direktorica  Centra za socijalni rad Žalec sa svojim saradnicama. Cilj posjete bio je razmjena iskustava u radu ova dva Centra. Nakon dvosatnog razgovora o svim pitanjima od značaja za oblast socijalne i porodične zaštite u općini Žalec i Kantonu Sarajevo, gošće su izrazile zadovoljstvo posjetom i uputile poziv predstavnicima Centra da posjete Sloveniju.

 


 

15.04.2015

Dana 09.04. 2015.godine, na inicijativu predstavnika Suda u prostorijama JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo održan sastanak, kome su prisustvovali; ispred Centra , zaposlenici Stručne cjeline poslova braka, porodice i zaštite prava djeteta, a ispred Suda, predstavnici Porodičnog odjeljenja Općinskog Suda u Sarajevu. Na sastanku je izraženo obostrano zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom te predloženi koraci za njeno unapređenje. Analizirana su pitanja  otvorena  u dosadašnjem  radu na nekim predmetima i doneseni zaključci o postupanju u takvim i sličnim situacijama. Na kraju sastanka zaključeno je, da su ovakvi kontakti iznimno važni za otklanjanje dilema sa kojima se suočavju  predstavnici Centra i Suda u radu na predmetima, te da se na sastanke pozivaju i predstavnici Vanparničnog odjeljenja Općinskog Suda 

 

 


Dana 12.04. 2015.godine, JU O.Š. „Džemaludin Čaušević,“ Sarajevo i JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ uz podršku Save the Children  obilježit će Međunarodni dan djece, koja žive i rade na ulici.

 


07.04.2015

Radionici na temu „Jačanje nacionalnog i regionalnog krivičnopravnog odgovora trgovine djecom na zapadnom Balkanu“ čiji je organizator bilo Ministarstvo sigurnosti BiH u saradnji sa Ministarstvom bezbjednosti Republike Francuske i UNODC, a učesnici predstavnici policiskih i pravosudnih organa, ispred našeg Centra prisustvovala je socijalna radnica Sanala Sujoldžić. Osnovni cilj radionice bio je multidisciplinarna analiza konkretnih predmeta transnacionalne trgovine djecom, procjena potreba za bolju zaštitu žrtava, poznavanje psihosocijalnih profila i potreba žrtava, implementacija mjera za zaštitu žrtava te identifikacija elemenata za izradu akcionog plana.

Izvještaj sa Incijalne radionice “ Jačanje nacionalnog I regionalnog krivičnopravnog odgovora trgovine djecom na zapadnom Balkanu”

 


06.04.2015

Treningu „HEART“ –Isceljenje i obrazovanje kroz umjetnost, održanom u hotelu „Hollywood“ u periodu od 29.03. do 03.04. 2015.godine, u organizaciji Save the Children, ispred Centra prisustvovao je Senad Dorović, stručni saradnik za prevenciju trgovine djecom. Treningom je obuhvaćeno 30 profesionalaca iz oblasti obrazovanja i socijalne zaštite. Cilj treninga je bio osposobiti profesionalce da u radu sa najvulnerabilnijom skupinom djece koriste snagu umjetničkog izražaja (crtanje, slikanje, muziku, ples, gluma....) koji za djecu ima snažnu terapeutsku i edukativnu vrijednost .

 

Informacija o učešću na „HEART“ treningu, u organizaciji Save the Children

 


 

 Dana 12.03.2015 godine u posorijama JU "Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, održan je sastanak sa predstavnicima Ministarstva obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo. Sastanak je imao za cilj unapređenje saradnje stručnih radnika Centra i zaposlenika u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Sarajevo na rješavanju problema na relaciji porodica-učenik-škola-Centar. Na sastanku je predloženo da JU "Kantonalni centrar zasocijalni rad" dostavi Ministartvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, informaciju o nadležnostima Centra u saradnji sa školama, kao i okvirne prijedloge buduće saradnje, kako bi se organizirali zajednički sastanci sa direktorima osnovnih i srenjih škola koje upućuju najveći broj zahtjeva za intervencije prema Centru.

 


 

Na prijedlog Regionalne mreže Dnevnih centara, a u okviru priprema za "Konferenciju o djeci uključenoj u život i rad na ulici" koja će biti održana u Sarajevu 16.aprila 2015 godine , snimljeni su video kadrovi za dokumentrarni film kojima će se učesnicima Konferencije predstaviti između ostalih i terenski rad Mobilnog tima, uvjeti u kojima žive djeca koja su zatečena u radu na ulicama Kantona Sarajeva, te porodice u riziku praćene i podržavane kroz pružanje odgovarajućih mjera, usluga i ostvarivanje prava u JU"Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo. Prilikom snimanja kadrova izvršena je posjeta porodici u kojoj živi 14-oro malodobne djece. Prilikom posjete porodici je uručena donacija u odjeći.

MT10

 


Dana 05.03.2015 godine u objektu Službe socijalne zaštite općina Ilidža pojavio se problem sa kanalizacijom. Začepljenje je prijetilo da dovede do izlijevanja fekalija u prostorije Službe, čime bi pružanje usluga građanima u Službi bilo ugroženo. Zahvaljujući razumijevanju V.D. Direktora "Vodovoda i Kanalizacije" gospodina Rašida Karamustafića i radnika ovog preduzeća, problem je vrlo brzo riješen.

U ime zaposlenika Službe socijalne zaštite općina Ilidža i korisnika koji svoja prava i usluge ostvaruju u ovoj Službi, zahvaljujemo V.D. direktoru  "Vodovoda i Kanalizacije" gospodinu Rašidu Karamustafiću kao i radnicima koji su učestvovali u intervenciji.

 slika ilidza

 


 

U Prihvatnu stanicu koja djeluje u okviru JU Gerontološki centar dana 05.02.2015.godine smješten je G.M., lice koje već nekoliko mjeseci živi u devastiranom objektu (bez vode, struje, mokrog čvora...) u ekstremno teškim uvjetima. Informaciju da G.M. živi u takvim uvjetima, Služba socijalne zaštite općine Novi Grad, zaprimila je od strane građana H.A. i H.E. u čijoj pratnji je G.M. došao u Službu .

Zahvaljujući reakciji građana Služba socijalne zaštite Novi Grad privremeno je zbrinula G.M. lice u stanju socijalne potrebe, čije je prebivalište na području općine Višegrad. Iz Centra za socijalni rad Višegrad, kome je Služba socijalne zaštite općine Novi grad dostavila informaciju da je G..M. privremeno zbrinut u Prihvatnoj stanici i da je potrebno da poduzmu mjere i radnje iz okvira njihovih nadležnosti, saznali smo, da se radi o licu koje je bilo korisnik odgovarajućih oblika zaštite u Centru za socijalni rad Višegrad.

 

 


 

Na sastanku održanom u prostorijama OŠ "Džemaludin Čaušević",  17.02.2015 godine, predstavnici Mobilnog tima i predstavnici škole razgovarali su o problemima učenika za koje je procjenjeno da se radi o djeci u riziku (djeca koja žive u lošim stambenim, materijalnim i socijalnim prilikama sa velikim brojem neopravdanih izostanaka). Na sastanku je zaključeno, da se zajedničkim aktivnositima Mobilnog tima i predstavnika škole u saradnji sa Službom socijalne zaštite općine Novi grad, poduzmu mjere i aktivnositi na pružanu psiho-socijalne, materijalne i druge podrške porodicama djece, a u cilju stvaranja pretpostavki za njihov normalan razvoj koji između ostalog podrazumijeva i redovno pohađanje škole.

 


 

MT8Dana 16.02.2015 godine, na prijedlog Mobilnog tima, na sastanku održanom u prostorijama Službe socijalne zaštite općina Novo Sarajevo kome su prisustvovali stučni radnici Službe i članovi Moblnog tima, izrečeno je Upozorenje roditeljima za koje je utvrđeno da svojim ponašanjem direktno doprinose prosjačenju, besposličarenju i skitnji njihove malodone djece. Prilikom izricanja upozrenja roditelji su potpisali Izjavu kojom su se obavezali da će spriječiti prosjačenje, te da će obezbjediti uvjete da njihova djeca nastave redovno pohađati školu, kao i da će prihvatiti podršku i pomoć koju pruža Služba i Mobilni tim za otklanjanje uzroka u porodicama koji su doveli do društveno neprihvatljivog ponašanja malodobne djece

 


 

Intervencijom Ministra Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Muamera Bandića , Službe socijalne zaštite općine Hadžići i Vogoća riješile problem grijanja.

Grijanje je ponovo stavljeno u funkciju 10.02.2015 godine u Službi socijalne zaštite općine Hadžići, a u Službi socijalne zaštite općine Vogoša 11.02.2015 godine. Zaposenici ovih službi, zahvaljuju Ministru na intervenciji u svoje i u ime građana, korisnika prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite i porodično pravne zaštite.

slika HadziciSlika vogosce

 

 


 

Zaštita malodobnog djeteta

Dana 03.02.2015 godine Služba socijalne zaštite općina Novo Sarajevo u saradnji sa Službom za pravne poslove koordinaciju i informisanje i PU Centar, od majke B.R. izuzela je malodobnog A.R. i smjestila u „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“.

Izuzimanje malodobnog A.R. izvršeno je nakon niza izrečenih upozorenja majci B.R. na propuste o staranju nad malodobnim djetetom. Upozorenja su između ostalog izricana zbog iskorištavanja malodobnog djeteta za pribavljanje materijalne koristi prosjačenjem i ugrožavanja života i zdravlja djeteta svakodnevnim boravkom na ulicama Kantona Sarajevo, bez obzira na vremenske uslove i niske temperature.

 


 

Dana 22. i 23.01.2015 godine u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ Sarajevo, gostovali su predstavnici institucija iz Ukraine zaduženi za oblast socijalne zaštite (predstavnica Općine, predstavnica Kriznog centra i osoba zadužena za prekograničnu saradnju).

Cilj posjete bio je upoznavanje sa radom Centra u kriznim situacijama, sa načinom prilagođavanja potrebama izazvanim kriznom situacijom, te načinom rješavanja novih problema koje je proizvela krizna situacija. Poseban akcenat u razgovoru stavljen je na probleme sa kojima se u kriznim situacijama suočavaju djeca, osobe sa invaliditetom, raseljena lica i izbjeglice, stara lica i disfunkcionalne porodice.

Zbog ratnih okolnosti u kojima djeluju institucije u Ukrajini gosti su se posebno interesirali za projekte koje je JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ realizirao tokom rata u BiH i u postratnom periodu i za efekte tih projekata. Cilj je bio dobiti objektivnu informaciju o naučenim lekcijama po okončanju realiziranih projekata sa akcentom na efekte projekata za same korisnike.

Naročito ih je zanimalo naše iskustvo u radu sa domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama.

 

 


Služba socijalne zaštite Općine Stari Grad dana 07. 01. 2015. godine, postupila je po ličnom zahtjevu  L.A. rođenog 05. 04. 1961. godine u Zvorniku, sa prebivalištem na području općine Stari Grad, i smjestila ga u Prihvatilište za skitnice i prosjake, koje funkcioniše pri JU”Gerentološki  centar” Sarajevo.  L.A se I dalje nalazi u prihvatnoj stanici. Prije smještaja u Prihvatnu stanicu L.A je boravio i spavao u ruševnom objektu na adresi Višnjik bb.


Predstavnik Službe socijalne zaštite općine Stari grad, prisustvovao je sastanku u Općini Stari Grad. Tema sastanka, izrada Lokalnog akcionog plana a na temelju  sporazuma o readmisiji povratnika na podrućje Općine Stari Grad. 

 


 

Dana 03.01.2015 godine Televizija Sarajevo kao i nekoliko društvenih portala objavila je da lice K.M. iz Sarajeva sa prebivalištem na području općine Novo Sarajevo, nema smještaj , ne ostvaruje mjesečne prihode i nema regulisana lična dokumenta. Radi objektivnog informisanja javnosti cjenili smo potrebnim objaviti, na temelju evidencija koje vodi naš Centar a u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, da je:

  • K.M. korisnik stalne novčane pomoći od 2003 godine,
  • K.M. povremeno u skladu sa Zakonom koristio jednokratnu novčanu pomoć,
  • da stanuje u podrumskim prostorijama u ulici Teočačka i
  • da je Služba socijalne zaštite općina Novo Sarajevo istom odobrila jednokratnu novčanu pomoć za troškove vađenja lične karte.

K.M. je na žalost sredstva utrošio u druge svrhe. Na naše pismene pozive zbog obnove dokumentacije za potrebe provjere statusa korisnika stalne novčane pomoći imenovani se ne odaziva, zbog čega potrebnu dokumentaciju za nastavak korištenja tog prava Služba socijalne zaštite općine Novo Sarajevo pribavlja po službenoj dužnosti. Na adresi stanovanja K.M. nije zatican prilikom obilaska iste od strane stručnog radnika Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo, niti pokazuje bilo kakav interes za komunikaciju i saradnju.

 


Socijalni radnik Službe socijalne zaštite općine Stari grad u saradnji sa Policijskom stanicom Stari grad i sekretarom Mjesne zajednice Logavina, 31.12.2014 godine u kasnim popodnevnim satima u Prihvatnu stanicu Gerentološkog centra Sarajevo smjestio je B.K. rođenog 22.03.1967 godine u Sarajevu, sa prebivalištem na području općine Ilidža.

 


 

MT7Dana 25.12.2014 godine , po prijavi građana Općine Novo Sarajevo predstavnik Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo ostvario je kontakt sa S.P. licem koje boravi na području Općine Novo Sarajevo i spava na otovorenom. Na prijedlog predstavnika Službe socijalne zaštite općine Novo Sarajevo uz prethodnu konsultaciju sa Službom socijalne zaštite općine Centar na čijem terenu S.P. ima fiktivno prebivalište, smješten je u Prihvatnu stanicu koja djeluje u okviru Gerentološkog centra. Dva sata nakon smještaja u Prihvatnu stanicu obavješteni smo da je P.S. istu napustio uz izjavu da ne želi tu boraviti i da ne želi nikakav smještaj.

P.S. je prama nezvaničnim podacima (provjera u toku) imao stan koji je prodao. U toku je provjera informacija da li i koga ima od članova porodice i da li ostvaruje prihode po bilo kom osnovu.

Napominjemo da je P.S. i tokom 2013 godine smještan u Prihvatnu stanicu sa namjerom da se kao licu u stanju socijalne potrebe obezbjedi zbrinjavanje u Gerontološkom centru. Prihvatnu stanicu P.S je i tada , samoinicijativno napustio i odbio prihvatiti smještaj u Gerontološkom centru.

 


 

Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere

Dana 17.12.2014 godine u organizaciji KJU "Porodično savjetovalište" održan je OKRUGLI STO  na temu "Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere". Navedenom skupu prisustvovali su predstavnici tri Služe socijalne zaštite općina Kantona Sarajevo.

 

Više o tome na linku :

Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere 

 

 

f t g
Copyright © 2016 www.kcsr.ba - xs web design