• O nama

  • Stručne cjeline

  • Obrasci

  • Kontakt

 

Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere

Dana 17.12.2014 godine u organizaciji KJU "Porodično savjetovalište" održan je OKRUGLI STO  na temu "Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere". Navedenom skupu prisustvovali su predstavnici tri Služe socijalne zaštite općina Kantona Sarajevo.

 

Više o tome na linku :

Psihološka podrška mladima u razvoju buduće karijere

 

 


Stručno usavršavanje svih drugih subjekata koji u provođenju Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku rade na poslovima prestupništva mladih i krivično - pravne zaštite djece

Dana 16.12.2014 godine u Travniku je u organizaciji Federalnog ministarstva pravde i organizacije "Save the children" održan završni ciklus edukacije profesionalaca iz nekoliko kantona Federacije BiH na temu: "Stručno usavršavanje svih drugih subjekata koji u provođenju Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku rade na poslovima prestupništva mladih i krivično - pravne zaštite djece, i to ovlaštenih službenih lica, policije, socijalnih radnika, medijatora, advokata i radnika zaposlenih u ustanovama i zavodima za izvršenje sankcija". Seminaru su prisustvovali predstavnici svih Službi socijalne zaštite općina Kantona Sarajevo (pedagozi, socijalni radnici i psiholozi).

 

Više o tome na linku :

Stručno usavršavanje svih drugih subjekata koji u provođenju Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku rade na poslovima prestupništva mladih i krivično - pravne zaštite djece

 

 


 

 

f t g
Copyright © 2014 www.kcsr.ba - xs web design