11.10.2016

U prostorijama JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ Direktor centra  sa saradnicima primio je pomoćnicu ministrice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Željku Marković-Sekulić sa saradnicima......

 


10.10.2016

b 160926022

 

U okviru Programa aktivnosti obilježavanja Dječije nedjelje u Kantonu Sarajevo za 2016 godinu koje je donijelo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo,  JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ realizirao je aktivnosti Promocije najboljih interesa djece bez roditeljskog staranja kroz promociju hraniteljstva. Promocija hraniteljstva odvijala se  u lokalnim zajednicama (Mjesne zajednice Čengić Vila 1, Dobrinja D, Ilidža-Centar, Mejtaš-Bjelave) i obrazovnim institucijama (OŠ Fatima Gunić, OŠ Džemaludin Čaušević, Srednja saobraćajna škola i Srednja metalska škola). 

 

 


27.09.2016

U povodu obilježavanja „Dječije nedjelje“ , JU“Kantonalni centar za socijalni rad“ realizirat će projekat „Promocija hraniteljstva“ u saradnji sa Mjesnim zajednicama i školama.

Projekat će se realizirati kako slijedi:

  • U prostorijama OŠ Fatima Gunić  - 04.10.2016 godine sa početkom u 14 h;
  • U prostorijama Srednje metalske škole-04.10.2016 godine sa početkom u 17,30 h;
  • U prostorijama Srednje saobraćajne škole- 05.10.2016 godine sa početkom u 10 h;
  • U prostorijama MZ Čengić Vila I  - 05.10.2016 godine sa početkom u 14 h;
  • U prostorijama MZ Dobrinja D - 05.10.2016 godine sa početkom u 17,30 h;
  • U prostorijama OŠ Džemaludin Čaušević - 06.10.2016 godine sa početkom u 13 h
  • U prostorijama MZ Ilidža Centar - 07.10.2016 godine sa početkom u 14 h
  • U prostorijama MZ Mejtaš –Bjelave - 07.10.2016 godine sa početkom u 17 h

 


01.07.2016

Predstavnici JU „Kantonalni centar za socijalni rad „ učestvovali u Ljetnoj školi organiziranoj na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na temu „Smjernice za postupanje u slučaju nasilja nad  djecom“ realiziranoj u periodu 20-26 juni 2016.godine.

http://www.summerschool.ba/#!Galerije-fotografija-ljetne-%C5%A1kole-Smjernice-za-postupanje-u-slu%C4%8Daju-nasilja-nad-djecom-u-Bosni-i-Hercegovini/zcn66/5770f2000cf2f8d6d10cdfec

 


15.06.2016

obavijest
OBAVJEŠTENJE GRAĐANIMA

UREDBOM O SUBVENCIONIRANJU TROŠKOVA GRIJANJA (u daljem tekstu Uredba “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 4/05 i 07/08, 37/13), priznaje se pravo na subvencioniranje troškova grijanja za pet mjeseci (januar, februar, mart, novembar i decembar).

 

 


13.06.2016

U JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo upriličena je posjeta talijanske organizacije Luciano Lama, organizacije koja je u proteklom periodu, od 1992. godine različitim humanitarnim akcijama pomagala Bosni i Hercegovini te organizovala 47 grupnih posjeta za djecu naše zemlje u porodicama na Siciliji. Na ljetovanjima i zimovanjima u proteklom periodu su boravila djeca bez roditeljskog staranja i djeca iz socijalno ugr13.06.2016ih porodica.


07.06.2016

Po zahtjevu Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, a u svrhu utvrđivanja stanja socijalne potrebe radi dodjele prehrambenih paketa postačima za vrijeme ramazana, stručni saradnici Službe socijalne zešatite općine Ilidža izvršili su uvid u socio-ekonomski statust 27 porodica na području općine Trnovo i to u mjesnim zajednicama Dejčići, Šabići, Trnovo.

Nakon obavljenih posjeta porodicama, Služba socijalne zaštite Ilidža dostavila je spisak porodica u stanju socijalne potrebe sa područja oćine Trnovo u svrhu dodjele prehrambenih paketa. Paketi su porodicama uručeni 07.06.2016 godine.


20.05.2016

U organizaciji CPRC I UNICEF direktor JU „Kantonalni centar za socijalni rad „ Adnan Podžo boravio  sa saradnicom u radnoj posjeti Centru za socijalni rad Banja Luka. Svrha boravka u Banja Luci bila je, učešće na treningu namjenjenom profesionalcima koji rade na obezbjeđenju predpostavki za provođenje alternativnih mjera prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela.


18.05.2016

Danas su Direktori Javnih ustanova KCSR i Terapijska zajednica-Kampus KS sa saradnicima održali sastanak u prostorijama Terapijske zajednice.

Na sastanku su predstavnici dvije ustanove razmjenili mišljenja o problemima sa kojima se suočavaju u radu i aktivnostima koje je potrebno poduzeti na otklanjanju uzroka mapiranih problema.


17.05.2016

Protokol o saradnji u postupku prihvata, proprata i privremenog zbrinjava djece bez pratnje koja se vraćaju u BiH po osnovu sporazuma o readmisiji.


16.05.2016

Edukacijom hranitelja obilježen je Međunarodni dan porodice, 16.05.2016. godine. Edukacija hranitelja sa područja Kantona Sarajevo održana je u prostorijama Zavoda za obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, a upriličena je kao rezultat zajedničke saradnje JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, Zavoda za odgoj i obrazovanje djece Mjedenica i Organizacije Hope and Homes for Children....


 11.05.2016

Dana 11.05.2016 godine potpisan je Protokol o saradnji između JU"Kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo i Udruženja "Dajte nam šansu". Ovim Protokolom o saradnji, potpisnici Protokola izražavaju svoj spremnost za punu saradnju u okviru pružanja podrške porodicama koje imaju člana porodice dijete/osobu sa poteškoćama u razvoju. 

 

 

 

f t g
Copyright © 2016 www.kcsr.ba - xs web design