KCSR

OBAVJEŠTENJE GRAĐANIMA ZA SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA GRIJANJA

 

DJECA U KONFLIKTNIM RAZVODIMA

Institucija ombudsmena  za ljudska prava BiH je u toku 2013. godine u saradnji sa Save the children i centrima za socijalni rad provela istraživanje na temu  Djeca u konfliktnim razvodima.  Na press konferenciji održanoj u Sarajevu, u utorak 19. novembra 2013. godine, prezentiran je specijalni izvještaj o ovom istraživanju, gdje je konstatovano  „Za svako je dijete razvod braka njegovih roditelja veoma stresno iskustvo koje nesumnjivo izaziva jake emocionalne reakcije, a nažalost, često smo svjedoci da roditelji svojim ponašanjem djeci dodatno otežavaju proživljavanje tog iskustva, zbog vlastite nemogućnosti suočavanja sa situacijom u kojoj su se našli i nespremnosti da preuzmu odgovornost za razvoj odnosa sa djetetom i bivšim partnerom“.

Prezentirani rezultati istraživanja ukazuju da je, prema zvaničnim statistikama u BiH, evidentiran porast razvoda brakova, te da je u 2012. godini svaki deseti brak u FBiH i svaki šesti brak u RS-u završio razvodom.
Postojeća zakonska i stručna rješenja ne osiguravaju zaštitu djeteta i njegovih prava, npr. kada je jedan roditelj istrajan u namjeri da drugog roditelja isključi iz djetetovog života ili da ga ometa u vršenju roditeljskih dužnosti i slično.
Cilj ovog istraživanja jeste ukazati maksimalnu zaštititu djeci, te potaknuti institucije i stručnjake, koji su uključeni u postupke rješavanja o zaštiti prava djeteta u slučajevima razvoda braka roditelja, na bolju međusobnu povezanost i saradnju, te na promišljanje i pronalaženje djelotvornih mehanizama zaštite prava djece. S tim ciljem, u izvještaju su posebno obrađene teme: problem izdavanja putnih isprava za dijete, međunarodne otmice djece od strane jednog roditelja i plaćanje alimentacije, održavanje neposrednih/ličnih kontakata roditelja i djece, te alimentaciona potraživanja.

 

Kompletan izvještaj dostupan je na web stranici  www.ombudsmen.gov.ba.

 

EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Iako je jasno definisana međunarodnim i domaćim pravnim aktima kao “regrutovanje, transport, transfer, skrivanje ili prihvat osoba putem prijetnje ili upotrebom sile ili drugih oblika prinude, otmice, prevare, obmanjivanja, zloupotrebe vlasti ili stanja ugroženosti, davanja ili primanja novca ili beneficija za dobijanje pristanka osobe koja ima kontrolu nad nekom drugom osobom, u svrhu eksploatacije” i kao “zasnivanje ropskog odnosa i prevoz osoba u ropskom odnosu, krijumčarenje osoba, međunarodno vrbovanje radi prostitucije i nezakonito uskraćivanje identifikacijskih dokumenata radi vršenja prostitucije, iskorištavanje djece u svrhu pornografije, proizvodnja i prikazivanje dječije pornografije, navođenje na prostituciju i upoznavanje djeteta sa pornografijom”, trgovina ljudima je veoma širok pojam i još uvijek u našoj zemlji nema jasnih stavova i sudskih presuda o tome šta je trgovina ljudima.

Žrtvom trgovine ljudima postaje se najčešće usljed siromaštva i socijalne isključenosti, niskog stepena obrazovanja, ovisnosti, nasilja u porodici, vaspitne zapuštenost i zanemarenosti djeteta, ali i drugi razlozi mogu da čine povećan rizik od vrbovanja kao što su pol ili dob žrtve, te pripadnost određenim grupama. Trgovci ljudima upravo među ovim kategorijama pronalaze lake mete koje vrlo lako budu uvučene u zamršen, izuzetno opasan lanac, iz kojeg je vrlo teško pronaći izlaz.

Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu uradila mnogo na identifikaciji žrtava trgovine ljudima i zaštiti žrtava, procesuiranju trgovaca, ali i donošenju strategija, smjernica i referalnih mehanizama za bolje uvezivanje nadležnih institucija u cilju adekvatnije borbe protiv trgovine ljudima.

Centar za socijalni rad je jedna od institucija koja čini izuzetne napore da identifikuje i, prije svega, zaštite žrtve trgovine ljudima, posebno kada se među žrtvama nađu djeca.

Mnogo značajnije sredstvo u borbi protiv trgovine ljudima jeste preventivno djelovanje, posebno među ranjivim kategorijama. Prevencija trgovine ljudima znači i rano prijavljivanje bilo kakve sumnjive aktivnosti koja bi mogla da upućuje na trgovinu ljudima. Stoga su otvoreni web portali na kojima svi građani mogu dobiti sve potrebne informacije o trgovini ljudima, prijaviti sumnju na trgovinu ljudima, te se obratiti i nadležnim državnim institucijama: policijskim agencijama, centrima za socijalni rad, Ministarstvu sigurnosti i drugim.

Više na http://www.bihat.ba/

 

 

PREZENTACIJA ISTRAŽIVANJA JEDNORODITELJSKA PORODICA – POLOŽAJ DJECE

 

JU Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo, u saradnji sa KJU Porodično savjetovalište, realizirao je dana 03.10.2013. godine, u okviru godišnjeg obilježavanja Dječije nedjelje,  prezentaciju istraživanja „Jednoroditeljske porodice – položaj djece“.

Na prezentaciji su predstavljeni rezultati istraživanje koje je KJU Porodično savjetovalište realiziralo na području Kantona Sarajevo, u saradnji sa osnovnim školama o temi: Psihosocijalne potrebe jednoroditeljskih porodica i njihove strategije suočavanja sa problemima“.

Istraživanje je provedeno na uzorku od 429 ispitanika roditelja djece iz jednoroditeljskih porodica, i pored toga predstavljena su iskustva JU „ Kantonalni centra za socijalni rad“ u radu sa jednoroditeljskim porodicama.

Kroz rad u radnim grupama Roditeljstvo jednoroditeljskih porodica, Insitucionalna podrška jednoroditeljskim porodicama, Stigmatizacija jednoroditeljskih porodica poseban naglasan stavljen je na  roditeljstvo (kontakt djeteta sa drugim roditeljem i plaćanje alimentacije), institucionalnu podršku ovoj populaciji, te stigmatizaciju od strane društva. U radnim grupama učestvovali su prisutni predstavnici osnovnih škola, ministarstava, usttanova socijalne zaštite, KJU Porodičnog savjetovališta, Službi socijalne zaštite općina i predstavnici nevladinih organizacije.

Zajednički rad rezultirao je zaključcima koji će u narednom periodu biti zvanično promovisani i dostavljeni svim nadležnim institucijama.

Sva iskustva iz ovog istraživanja, zaključci će u narednom period poslužiti kao osnova za izradu novih politika, projekata i smjernica za rad sa ovom osjetljivom kategorijom  - jednoroditeljskim porodicama, posebno djecom iz ovih porordica.

Neki od zaključaka istraživanja:

Read more...

 

„Smanjenje stigme i diskriminacije PLWHA (osobe oboljele od HIV/AIDS-a) kroz promociju ljudskih prava

 

Asocijacija za podršku osobama koje žive sa HIV/AIDS-a (APOHA) implementira projekat pod nazivom „Smanjenje stigme i diskriminacije PLWHA (osobe oboljele od HIV/AIDS-a) kroz promociju ljudskih prava“  koji finansira Američka ambasada Sarajevo. Ciljevi projekta su senzibilizacija uposlenika Službi socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo za rad sa osobama koje žive sa HIV/AIDS-om i promocija ljudskih prava PLWHA.

Projekat traje deset mjeseci u okviru kojeg će biti realizirane tri glavne aktivnosti :

 • Treninzi za uposlenike službi socijalne zaštite Kantona Sarajevo (ukupno četiri)
 • Medijski spot
 • Izrada i distribucija flajera o pravima osoba koje žive sa HIV/AIDS-om

Medijski spot će se emitirati u periodu od  6 mjeseci na kanalima javnog RTV servisa (FTV,RTRS), a  promotivni materijali  distribuirat će se u Domovima zdravlja u Kantonu Sarajevo.

treningHIV2

 

 

 

 

 

 

 

U okviru projekta dana 04.06.2013. u prostorijama JUKCSR (Javna Ustanova „Kantonalni centar za socijalni rad“) održan je drugi od četiri planirana jednodnevna treninga. Trening su radili  master trener Feđa Mehmedović zajedno sa direktoricom Asocijacije za podršku oboljelim od HIV/AIDS-a (APOHA) dipl. psihologom Zvjezdanom Jakić.Na treningu je prisustvovalo 21 učesnika, uposlenika JUKCSR, socijalni radnici i psiholozi.

treningHIV1

 

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 Next > End >>

Page 1 of 6

porodica

KUCA NA POLA PUTA
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow